SANOAT KORXONALARI SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO STANDARTLARNING AHAMIYATI

Authors

  • Ajimamatova Xurshida
  • Safina Nafisa

Keywords:

Kalit so’zlar: raqobatbardoshlik, sifat menejmenti tizimi, standartlash, sertifikatlash, modernizatsiya, devirsifikatsiya.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada mahalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‘shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirish, sanoatni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, yengil sanoat mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirishda sifat menejmentining roli asoslab berilgan, tizimli yondashuvlar va ISO standartlari ko‘rib chiqilgan.

References

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. «Xalq soʻzi» gazetasi, 2018 yil 29 dekabr № 271-272 (7229-7230) soni.

2017 yil 24 dekabrda “To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF – 5285 sonli farmoni.

Xojiaxmedov G‘., Yaxyayeva I. va boshqalar. Sifat menejmenti. Darslik. T. –2012 y.

Ismatullaev P.R., Maqsudov A.N. va boshqalar. Metrologiya standartlashtirish va sertifikatlashtirish

Азгалдов, Г. Г. (1969). Проблемы измерения и оценки качества продукции.

Рахимова, Д. Н., & Касимова, Н. (2016). Принципы управления персоналом в Японии. Потенциал современной науки, (4), 111-117.

Ансофф, И. (2010). Стратегический менеджмент. Классическое издание/пер. с англ.

ФЕЙГЕНБАУМ, А. (2010). Повышая планку. Стандарты и качество, (1), 90-93.

Семенова, В. В., Боташева, Л. С., & Петросян, Д. С. (2017). Основы менеджмента.

Dadajanova Martaboxon Mahmudovna. (2022). JAPANESE EXPERIENCE ISSUES OF MODERN MANAGEMENT AND PERSONNEL RE-TRAINING SYSTEM. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact Factor:7.429, 11(06), 123–128. Retrieved from http://gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/654.

Sativaldieva Gulchehra Khudayberdievna. (2021). MODERN CONCEPTS OF CONTROLLING AND ITS CONNECTION WITH THE ACCOUNTING SYSTEM. World Economics and Finance Bulletin, Retrieved from https://scholarexpress.net/index.php/wefb/article/view/365.

Bostonova Nilufar. "WAYS OF DEVELOPING SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN." Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities 10.12 (2022): 690-695.;

Khalilov Nurullo Khamidillayevich, Safina Nafisa Talgatovna, “Development of the quality management system of industrial enterprises the main factor of increasing the competitiveness of products”. “World Economics and Finance Bulletin”, 2022. [электронный ресурс] https://www.scholarexpress.net/

http:.www.standart.uz

Published

2024-02-10

How to Cite

Ajimamatova Xurshida, & Safina Nafisa. (2024). SANOAT KORXONALARI SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO STANDARTLARNING AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 39(2), 34–38. Retrieved from http://newjournal.org/index.php/01/article/view/11426