Ajimamatova Xurshida, & Safina Nafisa. (2024). SANOAT KORXONALARI SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO STANDARTLARNING AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 39(2), 34–38. Retrieved from http://newjournal.org/index.php/01/article/view/11426