O‘ZBEKISTONDAGI ZIYORAT TURIZMIDA DINIY FENOMENNING AHAMIYATI

Authors

  • Xotamxonov Muhammadjon Murodjon o’g‘li

Keywords:

Kalit so‘zlar. turizm, ziyorat, ziyoratgoh, din, strategiya, turistlar, fenomen, tarixiy obidalar, turistik shaharlar.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada avvalambor, ziyoratgoh atamasi haqida qisqacha tushuncha, uning rivojlanishi tarixi, ziyorat turizm sohasiga kiritilayotgan investitsiyalar va yaratilayotgan imkoniyatlar haqida ma’lumotlar berib o’tilgan. Shuningdek, yurtimizda ushbu sohaga qaratilgan e’tibor, yaratilgan shart-sharoitlar haqida keng yoritilib o’tilgan. Bundan tashqari, ziyoratgohlar bilan bog’liq diniy fenomenologik jarayonlarga to’xtalib o’tilgan.

References

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ILOVALAR

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 24 fevraldagi “Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi 100-sonli Qarori.

Erkayeva Barno Abdurahimovna “O’zbekistonda tarixiy-madaniy turizmni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari ”.

Ro’ziyev Sh. “ O’zbekistonda tarixiy- madaniy turizmni rivojlantirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmini indikativ boshqarish metodikasi”.

Internet saytlari

https://lex.uz/acts/-65108

Published

2024-02-12

How to Cite

Xotamxonov Muhammadjon Murodjon o’g‘li. (2024). O‘ZBEKISTONDAGI ZIYORAT TURIZMIDA DINIY FENOMENNING AHAMIYATI. Journal of New Century Innovations, 46(4), 3–5. Retrieved from http://newjournal.org/index.php/new/article/view/11553