[1]
Maxsumova O’g’iloy Dilmurodovna 2024. MINTAQA TURIZM SALOHIYATINI BAHOLASH VA RIVOJLANTIRISH YO’NALISHLARI (BUXORO HUDUDI MISOLIDA). Journal of new century innovations. 46, 4 (Feb. 2024), 11–14.