(1)
Maxsumova O’g’iloy Dilmurodovna. MINTAQA TURIZM SALOHIYATINI BAHOLASH VA RIVOJLANTIRISH YO’NALISHLARI (BUXORO HUDUDI MISOLIDA). JNCI 2024, 46, 11-14.