Maxsumova O’g’iloy Dilmurodovna. (2024). MINTAQA TURIZM SALOHIYATINI BAHOLASH VA RIVOJLANTIRISH YO’NALISHLARI (BUXORO HUDUDI MISOLIDA). Journal of New Century Innovations, 46(4), 11–14. Retrieved from http://newjournal.org/index.php/new/article/view/11556