XOTAMXONOV MUHAMMADJON MURODJON O’G‘LI. O‘ZBEKISTONDAGI ZIYORAT TURIZMIDA DINIY FENOMENNING AHAMIYATI. Journal of new century innovations, [S. l.], v. 46, n. 4, p. 3–5, 2024. Disponível em: http://newjournal.org/index.php/new/article/view/11553. Acesso em: 17 apr. 2024.