Maxsumova O’g’iloy Dilmurodovna. 2024. “MINTAQA TURIZM SALOHIYATINI BAHOLASH VA RIVOJLANTIRISH YO’NALISHLARI (BUXORO HUDUDI MISOLIDA)”. Journal of New Century Innovations 46 (4):11-14. http://newjournal.org/index.php/new/article/view/11556.