[1]
Xotamxonov Muhammadjon Murodjon o’g‘li, “O‘ZBEKISTONDAGI ZIYORAT TURIZMIDA DINIY FENOMENNING AHAMIYATI”, JNCI, vol. 46, no. 4, pp. 3–5, Feb. 2024.