[1]
Maxsumova O’g’iloy Dilmurodovna, “MINTAQA TURIZM SALOHIYATINI BAHOLASH VA RIVOJLANTIRISH YO’NALISHLARI (BUXORO HUDUDI MISOLIDA)”, JNCI, vol. 46, no. 4, pp. 11–14, Feb. 2024.