Maxsumova O’g’iloy Dilmurodovna. “MINTAQA TURIZM SALOHIYATINI BAHOLASH VA RIVOJLANTIRISH YO’NALISHLARI (BUXORO HUDUDI MISOLIDA)”. Journal of New Century Innovations, vol. 46, no. 4, Feb. 2024, pp. 11-14, http://newjournal.org/index.php/new/article/view/11556.