1.
Maxsumova O’g’iloy Dilmurodovna. MINTAQA TURIZM SALOHIYATINI BAHOLASH VA RIVOJLANTIRISH YO’NALISHLARI (BUXORO HUDUDI MISOLIDA). JNCI [Internet]. 2024 Feb. 12 [cited 2024 Apr. 18];46(4):11-4. Available from: http://newjournal.org/index.php/new/article/view/11556