Tohirova Fariza Rustamjon qizi. (2024). ALISHER NAVOIYNING “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDAGI ADABIY O`ZIGA XOS JIHATLAR SHARHI. Journal of New Century Innovations, 52(4), 55–57. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/13791