Tohirova Fariza Rustamjon qizi. 2024. “ALISHER NAVOIYNING ‘SADDI ISKANDARIY’ DOSTONIDAGI ADABIY O`ZIGA XOS JIHATLAR SHARHI”. Journal of New Century Innovations 52 (4):55-57. https://newjournal.org/index.php/new/article/view/13791.