Tohirova Fariza Rustamjon qizi (2024) “ALISHER NAVOIYNING ‘SADDI ISKANDARIY’ DOSTONIDAGI ADABIY O`ZIGA XOS JIHATLAR SHARHI”, Journal of new century innovations, 52(4), pp. 55–57. Available at: https://newjournal.org/index.php/new/article/view/13791 (Accessed: 25 June 2024).