Tohirova Fariza Rustamjon qizi. “ALISHER NAVOIYNING ‘SADDI ISKANDARIY’ DOSTONIDAGI ADABIY O`ZIGA XOS JIHATLAR SHARHI”. Journal of New Century Innovations, vol. 52, no. 4, May 2024, pp. 55-57, https://newjournal.org/index.php/new/article/view/13791.