ALISHER NAVOIY VA UNING ASARLARINING TARIXIY AHAMIYATI

Authors

  • Bozarova Rayhona Elyorbek qizi

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy hayoti va ijodi, uning badiiy merosi haqida qisqacha ma’lumot beriladi. Bolalik va yoshlik chogʻlaridan muhim davlat arboblari va allomalar orasida bo’lganligi bois, Navoiy teran fikrli komil inson boʻlib yetishdi. Bugungi kunda, shoir muhim siyosiy oʻzgarishlar davrida yashab, tarixga oʻzining munosib hissasini qoʻshgan betakror shaxs sifatida e’tirof etiladi.

References

Foydalanilgan adabiyotlar

Alisher Navoiy. qomusiy lug‘at / Maqola muallifi E.Ochilov. T.: “SHARQ” NMAK, 2016.

Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T.: “Sharq” NMAK, 2002.

Alisher Navoiyning muammo janridagi turkigo‘y xalafi / Nashrga tayѐrlovchi J.Jo‘raev. T.: Fan, 2009.

Alisher Navoiy. Majolisu-n-nafois, MAT. 13-jild / Nashrga tayѐrlovchi S.G‘anieva. T.: Fan, 1997.

R.Murtazayeva ,,O’zbekiston tarixi’’.Toshkent – 2005.238-b

N.Oblomurodov,A.Hazratqulov,F.Tolipov, N.Tursunov ,,O’zbekiston tarixi’’.Toshkent – 2011.147-b

Published

2024-02-10

How to Cite

Bozarova Rayhona Elyorbek qizi. (2024). ALISHER NAVOIY VA UNING ASARLARINING TARIXIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 39(2), 3–5. Retrieved from http://newjournal.org/index.php/01/article/view/11416