MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK TARBIYANING AHAMIYATI

Authors

  • Xaitqulova Feruza Suleymanovna

Abstract

Mamlakatimiz uzluksiz ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida, jumladan, maktabgacha ta’lim tizimida ekologik ta’lim-tarbiyaga katta e’tibor qaratilayotganligi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ham e’tirof etilganligini qayd etishimiz o‘rinli:.Farzandlarimizni ma’naviy va jismoniy jihatdan yetuk hamda barkamol etib tarbiyalashda ekologik tarbiyaning o‘ziga xos o‘rni bor. Zero, ta’lim jarayoni o‘zaro uzviy bog‘langan ma’naviy, iqtisodiy, psixologik, texnologik taraqqiyot ta’siriga bo‘ysunadi. Bu jarayon dunyoqarashi keng, iqtidorli, erkin va sog‘lom fikrlovchi shaxslarni voyaga yetkazishning bosh omilidir. Aynan sog‘lom bola Vatan istiqboli uchun jonkuyar bo‘ladi. Tug‘ilib o‘sayotgan zaminining tabiati, ota-bobolarining azaliy merosi va madaniyatini ko‘z qorachig‘idek asrab-avaylashga intiladi.       Maktabgacha yoshdagi bola ong-shuurida ushbu qadriyat kurtaklarini shakllantirish, rivojlantirish, egallagan malakasini mustahkamlash, bilimini boyitish tarbiyachilardan katta mahorat talab etadi. Ekologik ta’limning ilk vazifalarini bajarishga bolalar faoliyatining turli ko‘rinishlarini keng qo‘llash orqali erishish mumkin. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar jalb etiladigan faoliyatlar uyg‘unlashtirilgan holda tashkil etilsa, maktab ta’limiga puxta zamin tayyorlanadi. Tashkilotda tashkil etiladigan tasviriy faoliyat, nutq o‘stirish, matematika, badiiy adabiyot bo‘yicha o‘yin-mashg‘ulot, sayr va kuzatuvlar, tevarak-atrof bilan tanishtirish, mehnat topshiriqlari bajarish ekologik ta’lim vazifalarini uyg‘unlashtirish bolalar bilim tushunchalarining tizimli bo‘lishini ta’minlaydi.

References

Foydalanilgan adabiyotlar:

“Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish asoslari” P.S.Sultonov Toshkent 2017.

“Umumiy ekologiya” A.Ergashev Toshkent 2003.

“Ekologiya” A.To`xtayev Toshkent 1998.

https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/156-ekologiya

Published

2024-02-10

How to Cite

Xaitqulova Feruza Suleymanovna. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK TARBIYANING AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 39(2), 45–49. Retrieved from http://newjournal.org/index.php/01/article/view/11428