MINTAQA TURIZM SALOHIYATINI BAHOLASH VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI (BUXORO HUDUDI MISOLIDA)

Authors

  • Maxsumova O'g'iloy Dilmurodovna

Keywords:

Kalit so’zlar: Turizm, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, ma'muriy, texnologik, ilmiy, barqaror turizm, meros.

Abstract

Annotatsiya: Bu maqolada turizm sohasining baholash va rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari muhokama qilinadi. Maqolada turizm salohiyatini tahlil qilishning o'zgaruvchan yo'nalishlari belgilanadi, jumladan, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, ma'muriy, texnologik va ilmiy yo'nalishlar. Maqola turizm sohasidagi muhim yo'nalishlarni ta'kidlaydi hamda turizm salohiyatini baholash va rivojlantirish uchun asosiy yo'nalishlarni aniqlashda yordam beradi.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2018-2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha navbatdagi chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi NoPQ-3217-sonli qarori //Xalq so‘zi, 2017-yil 17-avgust.

Tuxliyev.I.S., Hayitboyev.R., Ibodullayev.N.E., Amriddinova R.S. Turizm asoslari: O‘quv qo‘llanma –S.: SamISI, 2010-247 b..12.

АбдувоҳидовА. Туризмда ахборот технологиялари. Дарслик. –Т.: ТДИУ. 2019 й.13.VoskolovichN.A. Маркетинг туристических услуг. Учеб. 2-е изд. –М.: «ЮНИТИ-ДАНА» 2009. 207

Frommer P., Silver K. “Las Vegas”. Wilet Publishing Inc, LV. 2015

www.prezident.uz – Prezident matbuot xizmati sayti.

Published

2024-02-12

How to Cite

Maxsumova O’g’iloy Dilmurodovna. (2024). MINTAQA TURIZM SALOHIYATINI BAHOLASH VA RIVOJLANTIRISH YO’NALISHLARI (BUXORO HUDUDI MISOLIDA). Journal of New Century Innovations, 46(4), 11–14. Retrieved from http://newjournal.org/index.php/new/article/view/11556