HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY FAOLIYATDA QONIQQANLIK DARAJASIGA QADRIYATLAR YO‘NALGANLIGINING TA’SIRI

Authors

  • Musayev Javlonbek Baxriddin o‘g‘li

Keywords:

Kalit so‘zlar: Harbiy xizmatchis, kasb, qoniqish, psixologiya, qadriyatlar, milliylik, psixoterapiya, diagnistika, korrektsiya, ta’sir, pedagogik qobiliyat.

Abstract

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy xizmatchilarining kasbiy faoliyatidan qoniqqanlik darajasiga qo‘yiladigan psixologik talablar o'rganiladi. Bu borada milliy qadriyatlar, shaxsning mehnatidan qoniqishiga ta'sir etuvchi shaxsiy
sifatlar ochib berilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasining Milliy gvardiyasi to‘g‘risidagi qonuni. 2020-yil 18-noyabrdagi O‘RQ-647-son.

Ядов В.А.Стратегия социологического исследования. Описание, объяснения, понимание социальной реальности. М.: «Добросвет»2011.-.

G‘oziyev E. Psixologiya. T., “O‘qituvchi”, 1994

Маклаков А.Г. Оценка уровня развития адаптационных способностей личности. // Практикум попсихологии менеджмента и профессиональной деятельности. Подред. Г.С.Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова.-СПБ. : Речь, 2007. - с. 127-146.

Организационная психология: конспект лекций /кН. подг. С.В. Кошелевой. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2005. С. 67.

Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие– М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2012. – С. 22

Галдиева, М. Д. (2022). Ўқувчилар миллий тарбиясига таъсир этувчи омилларни ўрганиш. Современное образование (Узбекистан), (10 (119)), 57-

Saodat, T., & Saburovna, S. M. (2023). Boʻlajak tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy mobilligini shakllantirish. Qo ‘qon universiteti xabarnomasi, 7, 92-95.

https:// uz.m.wikipedia.org.

www.expert.psychology.ru

Published

2024-02-12

How to Cite

Musayev Javlonbek Baxriddin o‘g‘li. (2024). HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY FAOLIYATDA QONIQQANLIK DARAJASIGA QADRIYATLAR YO‘NALGANLIGINING TA’SIRI. Journal of New Century Innovations, 46(4), 35–39. Retrieved from http://newjournal.org/index.php/new/article/view/11561