HUQUQ SHAKLLARI (MANBALARI) VA ULARNING TURLARI TO’G’RISIDA TUSHUNCHA

Authors

  • Vahobov Shahbozbek Bobomurod o’g’li

Keywords:

Kalit so’zlar. Huquq shakllari, huquq manbalari, huquqiy odat, sud pretsidenti, normativ huquqiy hujjat, normativ shartnoma, qonunchilik, ustav.

Abstract

Anotatsiya.  Bilamizki huquq shakllari jahon huquq tizimining asosini tashkil etadi. Bu tushuncha jamiyatdagi turli sinf, millat, elatlarning erkini va huquqlarini taminlovchi asosiy kategoriyalaardan. Bu davlat organlari tomonidan, uning majburlash kuchi  orqali qabul qilingan qonunlar, qarorlar, farmonlar va boshqa normativ aktlarni o’zida mujassamlashtiradi. Bularni bajarish har bir davlat organi yoki fuqarosi uchun majburiy hisoblanadi. Ushbu maqolada huquq shakllari va uning turlari to’g’risida   ma’lumotlar beriladi.

References

Davlat va huquq nazariyasi. Saydullayev Sh.A. 2020-yil.

Х,айитбоев Ф.П., Нажимов М.К. Xoзирги замон асосий хукукий тизимлари.

Islomov Z. Davlat va huquq nazariyasi. 2007-yil.

Axmedshaeva M. Davlat mehanizimi va hokimyatlar bo’linishi. 2005-yil.

Published

2024-05-14

How to Cite

Vahobov Shahbozbek Bobomurod o’g’li. (2024). HUQUQ SHAKLLARI (MANBALARI) VA ULARNING TURLARI TO’G’RISIDA TUSHUNCHA. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(4), 63–65. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13839

Most read articles by the same author(s)