YUQORI VA PASTKI KOVAK VENALARI, ULARNING ASOSIY IRMOQLARI. DARVOZA VENASI: TOPOGRAFIYASI, IRMOQLARI.

Authors

  • Abdullayeva Rayhona Ahmadjonovna
  • Toshpo’latova Karima Turg’unovna
  • Abdusamatova Iroda Ilhamovna

Keywords:

aKalit so’zlar: yuqorgi vena, pastki vena, darvoza vena, jigar, ayrisimon bez, perikard, T8-T9, o’t yo’li.

Abstract

Annotatsiya: ushbu maqolada yuqori va pastki kovak venalari, ularning asosiy irmoqlari, darvoza venasi: topografiyasi, irmoqlari haqida ma’lumotlar berilgan bo’lib, bu qon tomirlarining klinik ahamiyati haqida ma’lumot berilgan.

References

Foydalanilgan Adabiyotlar:

Anatomiya II jild (2018-yil): A.Ahmedov, O’.Mirsharapov,

T.Sagatov, H.Rasulov.

https://m.vk.com/wall-45822676_118073?lang=uz

https://uz.wikipedia.org/wiki/Pastki_kovak_vena

https://uz.wikipedia.org/wiki/Yuqori_kovak_vena

Published

2024-05-15

How to Cite

Abdullayeva Rayhona Ahmadjonovna, Toshpo’latova Karima Turg’unovna, & Abdusamatova Iroda Ilhamovna. (2024). YUQORI VA PASTKI KOVAK VENALARI, ULARNING ASOSIY IRMOQLARI. DARVOZA VENASI: TOPOGRAFIYASI, IRMOQLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 42–46. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13876

Most read articles by the same author(s)