BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARNI MANAVIY VA AXLOQIY JIHATDAN TARBIYALASH USSULLARI

Authors

  • Himoyiddinova Zilola Abdulqosim qizi

Keywords:

Kalit so‘zlar: ma'naviy-axloqiy, pedagogika, ta'lim, tadbirlar, tarbiya.

Abstract

Annotatsiya: O‘quvchilarni ma’naviy-axloqiy jihatdan shakllantirishda samarali shakl, metod va vositalardan foydalanish boy milliy madaniy, tarixiy va pedagogik an'analar, urf-odatlar va umumbashariy qadriyatlarga asoslanadi. Ushbu maqolada O‘quvchilarni ma'naviy axloqiy tarbiyalashdapedagogik tadbirlarning o‘rni va ahamiyati haqida bir qator ma'lumotlar berilgan

References

Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. - Toshkent, O‘qituvchi, 1992.

Almetov N.Sh. Pedagogika. O‘quv qo‘llanma. - Almato‘, 2001.

Podlasiy I P. Pedagogika. V 2 kn. Kn. 1. - Moskva, Vlados, 1999.

Pedagogika. Munavvarov A.K.ning umumiy tahriri ostida. - Toshkent,

Published

2024-05-15

How to Cite

Himoyiddinova Zilola Abdulqosim qizi. (2024). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARNI MANAVIY VA AXLOQIY JIHATDAN TARBIYALASH USSULLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 47–50. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13877