MUHAMMAD IBN MUSO AL-XORAZMIYNING “AL-KITOB AL MUXTASAR FI HISOB AL-JABR VA AL MUQOBALA” ASARINING AHAMIYATI

Authors

  • Abdulloyeva Gulobod Abdunazir qizi

Keywords:

Kalit so‘zlar: jahon madaniyati,fan, algebra, ilmiy tafakkur, trigonometriya, buyuk, qomusiy olim

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Ibn Muso Al-Xorazmiy jahon madaniyati taraqqiyotiga goyat katta hissasi yoritilgan va fanning bir necha tarmoqlariga asos solgan buyuk qomusiy olim haqida fikrlar keltirilgan. Al-Xorazmiy Kvadrat tenglamalarni yechishning faqat geometrik usullaridan foydalangan yunonlardan farqli ravishda, Al-Xorazmiy faqat o‘zining o'gzaki ritorik yechimining tog'riligini isbotlash uchungina chizmalardan foydalangani haqida misollar keltirilgan.

References

Foydalanilgan adabiyotlar:

“Umumiy pedagogika”,O’.J.Yo’ldoshev;T.: “Fan va texnologiya”.2017

“Abu Abdulloh al-Xorazmiy va ilmlar tasnifi tarixidan”,R.M.Bahodirov; T.:

“O’zbekiston”.1995

“Tarbiyaviy ishlar metodikasi”,R.Mavlonova;T.: “Tib-kitob”.2010

Saloydinov, S. Q. (2021). Paxta tozalash zavodlarida energiya sarfini kamaytirishning texnik-iqtisodiy mexanizmini yaratish. “Academic research in educational sciences”, 2(9), 886-889. https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-9-886-889

Saloydinov, S. Q. (2021). Creation of feasibility studies to reduce energy costs in ginneries. "Экономика и социум", 9(88)

Published

2024-05-15

How to Cite

Abdulloyeva Gulobod Abdunazir qizi. (2024). MUHAMMAD IBN MUSO AL-XORAZMIYNING “AL-KITOB AL MUXTASAR FI HISOB AL-JABR VA AL MUQOBALA” ASARINING AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 50–53. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13878