АВЕСТА ДИНИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ ВОРИСИЙЛИГИ

Authors

  • Сейтмуратов Нурланбек Аманбай ўғли

Keywords:

Калит сўзлар: Авеста, зардуштийлик, урф-одатлар, аксиология, тадрижийлик, миллий онг, диний онг, урф-одатлар, ворисийлик.

Abstract

Аннотация: мақолада зардуштийлик диний-фалсафий таълимоти ва унинг китоби Авестада зикр этилган  асосий ғоялари қадимги даврда ота-боболаримиз томонидан яратилганлиги, ушбу таълимот халқимизнинг шаклланишида, шунингдек маънавий ривожланишида ҳал қилувчи аҳамият бажарганлиги ҳақида фикрлар билдирилган. Жумладан, замонавий ижтимоий онгнинг диний ва миллий компонентлари қадимдан шаклланган стереотиплар мажмуи эканлиги тасдиқланади.

References

Марказий Осиё фалсафий тафаккур тарихида “Авесто”нинг ўрни. Тошкент, ЎзМУ нашриёти, 2012. – Б. 42.

Бойс Мэри. Зороастрийцы. Верования и обычаи. Москва, 1988. – Б. 10-11

Маҳмудова Г. Авестонинг фалсафий моҳияти. Тошкент, “NOSHIR” нашриёти, 2015. – Б. 3.

Авесто. Тошкент, Шарқ, 2001. – Б. 368.

Махмудова Г. Философская сущность Авесты. Ташкент, Изд-во журнала «Санъат», 2010. – Б. 37.

Published

2024-05-15

How to Cite

Сейтмуратов Нурланбек Аманбай ўғли. (2024). АВЕСТА ДИНИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ ВОРИСИЙЛИГИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 69–74. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13889