BUYUK ALLOMALARIMIZ MEROSIDA TA’LIM-TARBIYAGA OID MA’NAVIY VA AXLOQIY QARASHLAR

Authors

  • Hojimurodova Mavzuna Saidmurodovna

Keywords:

Kalit so’zlar: milliy tafakkur, axloqiy qoida, tarbiya, odob, barkamol inson, insonparvarlik, ma’naviy fazilatlar.

Abstract

 Annotatsiya: Maqolada Sharq mutafakkirlarining odob-axloqmasalalaridagi qarashlari ta’lim-tarbiya, , islomda bolalar tarbiyasi to’g’risida so’z yuritilgan.Shuningdek, Sharq mutafakkirlarining ijodiy faoliyatidagi ta’lim-tarbiyaga oidyondashuvlar, g’oyalar, qarashlarni yosh avlodning ongiga singdirishda tarbiyausullari va vositalarini bilish, hayotda ulardan to’g’ri foydalanish pedagogik ta’limjarayonida o’qituvchining pedagogik mahoratidagi muhim xususiyatlardan biriekanligi ochib berilgan.

References

Sh.Mirziyoyev. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul

qilinganligining 24 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimidagi ma’ruzasi. T.:

y.

A.Haydarov. Inson kamoloti va milliy-ma’naviy qadriyatlar. T.: Muharrir,

y.

M.Xajiyeva. Xoja Ahmad Yassaviyning ma’naviy-tarbiyaviy qarashlari.

Avtoreferat. T.: 2004 y.

M.Hamdamova. Ma’naviyat asoslari. T.: “Fan va texnologiya”. 2008 y.

Z.B.Jalilov. Sharq mutafakkirlari merosini o’rganishning didaktik metodlari.

Zamonaviy ta’lim jurnali. 2017 yil, 5-son. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - Volume 2 Issue 4 / December 2021 ISSN 2181-063X

Published

2024-05-15

How to Cite

Hojimurodova Mavzuna Saidmurodovna. (2024). BUYUK ALLOMALARIMIZ MEROSIDA TA’LIM-TARBIYAGA OID MA’NAVIY VA AXLOQIY QARASHLAR. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 92–95. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13895