BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA SO‘Z TURKUMLARINI OʻRGATISH METODIKASI

Authors

  • Husinova Sharifa Muzaffar qizi
  • Miralieva Aziza Shuhrat qizi

Keywords:

Kalit soʻzlar: soʻz turkumlari, metodika, ot, sifat, feʼl, son, olmosh .

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf oʻquvchilariga soʻz turkumlarini oʻrgati sh metodikasi haqida  yozilgan. Ularning belgilari, qanday savolga javob boʻlishi haqida bilib oladilar. Har bir soʻz turkumi va ularni oʻrgatish metodikasi haqida tushuncha berilgan. Soʻz turkumlarini misollar bilan tushuntirib berilgan.

References

Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvardagi maktab ta'limini rivojlantirish masalalari yuzasidan videoselektordagi nutqi.

K.Qosimova va boshqalar. Ona tili o gitish metodikasi. -T.: Noshir, 2009.

Л.И.Рахматуллаева. Методика преподавания родного языка. Учебноепособие. Молия Иктисод, 2007.4. Internet resurslari (Ziyonet).

Published

2024-05-15

How to Cite

Husinova Sharifa Muzaffar qizi, & Miralieva Aziza Shuhrat qizi. (2024). BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA SO‘Z TURKUMLARINI OʻRGATISH METODIKASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 101–103. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13897