BOLALARNI NUTQINI O'STIRISHDA O'YINLAR VA METODIKALARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Authors

  • Umarova Kamola Abdulxamid qizi

Keywords:

Kalit so’zlar: Bola nutqi, metodika, ertak, o'yinchoq, maktabgacha yoshdagi bolalar, qo'g'irchoq, tarbiya, ta'lim, tarbiyalanuvchi,

Abstract

Annotatsiya: Maqola bolalarga nutqini o'stirishda o'yinlar va metodikalar bilan qiziqarli, amaliy usullar haqida ma'lumot beradi. Maqola o'z ichiga qanday metodikalar va o'yinlar orqali til ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligini o'rganishni maqsad qilgan. Maqola, nutqni o'stirishni amaliy va qiziqarli qilish uchun qanday metodikalar va o'yinlardan foydalanishning bolalar uchun foydali bo'lishini ta'kidlaydi. Ular bolalarning lug'atlarini kengaytirish, gapirish va fikrlashlarini o'rganish, tarbiyalanish va amaliy qabiliyatlarini rivojlantirishda yordam berish uchun idealdir. Maqola bolalarni nutqini o'stirishda o'yinlar va metodikalar orqali qiziqishga chaqiradi va ularni o'rganish jarayonida motivatsiyalashga yordam beradi. Shuningdek, bolalarning o'rganish jarayonini ko'proq ilgari his qilishlariga yordam beradi.

References

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Гербова В . Планирование работы по развитию речи и ознакомление с художественной литератрой // Дошкольное воспитание, 1999, № 3, c19-22.

Shodiyeva Q. «Maktabgacha yoshdagi bolalarni to‘g‘ri talaffuzga o‘rgatish». -Т .: «O`qituvchi», 1990

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. -T.: 2016 y., 29-dekabr.

Крупская Н.К. Дошкольное воспитание. 1899. C 165.

Published

2024-05-15

How to Cite

Umarova Kamola Abdulxamid qizi. (2024). BOLALARNI NUTQINI O’STIRISHDA O’YINLAR VA METODIKALARDAN SAMARALI FOYDALANISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 116–118. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13902