KURASHCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALASI

Authors

  • Eshturdiyev Abbos Erkin òģli

Keywords:

Kalit so‘zlar. Milliy kurash, tarix, texnika, taktika, kurashchi, kombinatsiya, tayyorgarlik, harakat.

Abstract

Annotatsiya:  Maqolada kurashchilarning texnik-taktik mahoratlari hujum va himoya usullari, aldash harakatlari va kurashchining turish holatlari va Belbog‘ tutishlaridagi holatlariga izoh beriladi. Kurashchilarning ruhiy tayyorgarliklari, kurashchilarning  iroda va axloqiy sifatlarini tarbiyalash uslublari ham  yoritilgan.

References

Атаев А.К. “Правило по натсионалной борбе кураш ”. Tashkent. 1979

Абдуллаев И. “Националные виды спорта” Махачкала, 1982.

A.Atoyev Kurash. T. O‘qituvchi, 1987.

Спортивно-массовая работа. Атаев А.К. Tashkent 1992.

Yusupov K.T. Kurash musobaqalarining umumiy qoidalari. T. 1998.

Saxabutdinov M.M., Shayxutdinov A.Sh., Bozin.A.A., Axmetxanov R.Р., Спортивная борба напоясах. Правила соревнований. Москва 2005.

Sport mashg‘ulotlarining nazariy asoslari. R.Salomov. Toshkent 2005.

Yoshsportchilarningjismoniyqobiliyatlarinirivojlantirish. O.V.Goncharova. Toshkent 2005.

Jismoniytarbiyanazariyasivausuliyati. A.Abdullaev, Sh.Xonkeldiyev. Toshkent 2005.

Yosh-o‘smirlarga o‘zbek kurashini o‘rgatish uslubiyoti A.K.Atayev Toshkent 2005.

Published

2024-05-15

How to Cite

Eshturdiyev Abbos Erkin òģli. (2024). KURASHCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 137–142. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13906