VOLEYBOL SPORT TURINING YOSHLARNING TA'LIM-TARBIYA VA JISMONIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Authors

  • Mamatov Pahlavon Urayimjon òģli

Keywords:

Kalit so'zlar: Voleybol, kognitiv ko'nikmalar, jismoniy tarbiya, yoshlarni rivojlantirish, motorli ko'nikmalar, jamoaviy ish, texnika, taktika.

Abstract

Annotatsiya: Maqolada voleybolning yosh shaxslarning yaxlit rivojlanishidagi ko'p qirrali ro`li o'rganilib, uning ham ta'lim-tarbiyaga va jismoniy farovonlikka ta'siriga e'tibor qaratilgan. Adabiyotlarni keng qamrovli tahlil qilish orqali biz ta'limning afzalliklari, vosita va kognitiv mahoratni rivojlantirish va voleybolning yoshlarga umumiy ta'siri bo'yicha mavjud tadqiqotlarni ko'rib chiqamiz.

References

Abdullayev A.A. Jismoniy tarbiya vositalari. O‘quv qo‘llanma. Farg‘ona, 1999.

Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Farg‘ona, 2001.

Abdumalikov R., Abdullayev A. va boshqalar. Jismoniy tarbiya ta’limi ilmini takomillashtirish masalalari.

Akramov A.K. O‘zbekistonda jismoniy madaniyat va sport tarixi. O‘quv qo‘llanma. O‘zJTI nashri. 1997.

Ilg‘or pedagogik texnologiyalar, Toshkent, 1999. – B. 3

Айрапетьянц Л.Р., Годик М.А. Спортивные игры. - Т.: Ибн Сино, 1991. - 160 с.

Айрапетьянц Л.Р. Волейбол //Учебник для высших учебных заведений. - Т.: Zarqalam. 2006. - 240 с.

Ахмеров Э.К. Волейбол для начинающих. - Минск, Полымя, 1985. - 79 с.

Беляев А.В. Обучение технике игры в волейбол и её совершенствование //Методическое пособие. - М.: Олимпия. Человек, 2008. - 54 с.

Беляев А.В., Савина М.В. Волейбол. - М.: Фон, 2000. - 368 с.

Published

2024-05-15

How to Cite

Mamatov Pahlavon Urayimjon òģli. (2024). VOLEYBOL SPORT TURINING YOSHLARNING TA’LIM-TARBIYA VA JISMONIY RIVOJLANISHIGA TA’SIRI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 143–146. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13907