BIOLOGIYA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Authors

  • Navruzova Feruza Karomovna

Keywords:

Kalit soʻzlar: biologiya, taʼlim tizimi, raqamli texnologiyalar, ilmiy savodxonlik, raqamli texnologiyalarning integratsiyalashuvi, interaktiv simulyatsiyalar.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada biologiya taʼlim tizimida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, biologiya taʼlimida raqamli texnologiyalarning integratsiyalashuvi, ularning taʼlim natijalarini oshirish va oʻquvchilarda ilmiy savodxonlikni rivojlantirish imkoniyatlari, ulardan samarali foydalanishning pedagogik asoslari toʻgʻrisida toʻliq bayon qilingan

References

T. G'ofurov va boshqalar "Biologiyani o'qitishning umumiy metodikasi“ O'quv metodik qo'llanma Toshkent 2005.

Tolipova J.O., G‘ofurov A. T. Umumiy biologiyani о‘qitish metodikasi. Toshkent.: Sharq. - 2004,

I. Azimov va boshqalar “Biologiya metodik qо‘llanma”, “Ibn Sino” 2002.

Kuldiyorov X.A. Biologiya o‘qitish uslubiyati. T.: SAMDU nashri. 2020.

Tolipova J.A., A.T. G‘ofurov Biologiya o‘qitish metodikasi. Darslik. - Т.: «Iqtisod-moliya». -2007.

Published

2024-05-15

How to Cite

Navruzova Feruza Karomovna. (2024). BIOLOGIYA TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 183–184. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13914