ТАЪЛИМ ОЛУВЧИЛАР БИЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ

Authors

  • А.Мавлянов
  • И.К.Каримов

Keywords:

Калит сўзлар: фан ва техника, таълим, тарбия, ўқув дастури, давлат таълим стандарти, билим, кўникма, малака, компетенция, касбий сифат, мантиқий фикрлаш, метод, технология ва бошқалар

Abstract

 Аннотация: ушбу мақолада бугунги кунда таълим сифатини ошириш йўлидаги муаммолар, уларни бартараф этиш ҳамда истиқболини белигилаш йўлидаги фикр ва мулоҳазалар, жумладан, ўқув дастурларни такомиллаштириш, ўқув машғулотларини лойиҳалаш, илмий тадқиқот ишларини давр талаблари асосида ташкил этиш, бу борада хориж тажрибаларидан фойдаланиш, таълим олувчиларнинг касбий сифатлари ҳамда мантиқий фикрлаш операцияларни ривожлантириш ҳақида сўз юритилади.

References

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 государственныйфевралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги, ПФ-4947-сонли Фармони. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6108-сон Фармони. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.11.2020 й., 06/20/6108/1483-сон)

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4884-сон Қарори. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.11.2020 й., 07/20/4884/1484-сон).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 23 сентябрдаги “Таълим тўғрисида”ги Қонун”. ЎРҚ-637-сон. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сон фармони.

Турғунов С.Т. Таълим тизими: бошқарув тамойиллари ва янгича ёндашувлар // Ж. Касб-ҳунар таълими. -Т., 2006. -№3, -Б. 2-4.

Иноятов У. Таълим сифатини назорат қилиш ва бошқариш // Ж. Касб-ҳунар таълими. Т., 2004. –№1, – Б. 2 –5.

Мавлянов А., ва б.қ.лар. “Илғор педагогик технология бўйича ўқув машғулотини лойиҳалаш”. Замонавий таълим. 2016. №2. Б.25-29.

Мавлянов А., ва б.қ.лар. Ўқув машғулотларини ташкил этишда таълим технологиялари. Ўқув қўлланма. Тафаккур бўстони нашриёти. Тошкент, 2013. 142 б.

Мавлянов А., ва б.қлар. Педагогик технология тамойиллари асосида машғулот машғулотларини олиб бориш технологияси. Ўқув-услубий қўлланма. - Тошкент: Ворис, 2010. - 117 б.

Published

2024-06-10

How to Cite

А.Мавлянов, & И.К.Каримов. (2024). ТАЪЛИМ ОЛУВЧИЛАР БИЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 14–27. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14711