OILADA BOLALARNI IYMONLI, BARDOSHLI VA MUVOZANATLI PSIXIKASINI SHAKLLANTIRISH MASALASI

Authors

  • Rayimqulov Umrzoq Xoliqulovich

Keywords:

Kalit so'zlar: Iymon, oila, tarbiya, bolalarni psixologik rivojlanishi, sog'lom ruhiyat, e'tiqod tizimlari.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqola oilada iymonni tarbiyalashning psixologik mohiyatini va uning sog'lom psixikani shakllantirishdagi muhim ro`lini o'rganadi. Keng qamrovli adabiyotlarni tahlil qilish orqali tadqiqot iymonning turli o'lchovlarini, uning psixologik rivojlanishiga ta'sirini va e'tiqodga asoslangan tarbiyani tarbiyalashda qo'llaniladigan usullarni o'rganadi. Natijalar oiladagi iymon va bardoshli va muvozanatli psixikani shakllantirish o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni ta'kidlaydi. Muhokama bo'limi ushbu topilmalarning oqibatlari to'g'risida tushuncha beradi, bu esa oilaviy dinamikada iymonni rivojlantirish bo'yicha yakuniy mulohazalar va amaliy takliflarga olib keladi.

References

Қ.Назаров ва бошқ. Миллий ғоя: тарғибот технологиялари ва атамалар луғати. Тошкент, 2007 й.

Т.Абдуллаев. Оила социологияси. Маърузалар матни. ФарДУ, 2008 й.

К.Рахимова. Соғлом муҳит - соғлом авлод. Услубий кўрсатма. ФарДУ, 2014 йил.

Н.Усмонов ва бошқ. Оила – жамият таянчи. Услубий кўрсатма. Фарғона, 2012 йил.

Published

2024-06-10

How to Cite

Rayimqulov Umrzoq Xoliqulovich. (2024). OILADA BOLALARNI IYMONLI, BARDOSHLI VA MUVOZANATLI PSIXIKASINI SHAKLLANTIRISH MASALASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 75–77. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14721