NATIJAGA YO’NALTIRILGAN VA XARAJATLI USULDA BUDJETLASHTIRISHNING FARQLI JIHATLARI

Authors

  • Qahramonova Xusnora

Keywords:

Kalit so’zlar: Budjetlashtirish strategiyalari, Zero-darajali byujetlashtirish, Real vaqtlik budjet, Budjet rejalari effektiv kommunikatsiyasi, Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishning asosiy jihati.

Abstract

Annotatsiya: Budjetlashtirish strategiyalariga kirish: An'anaviy Budjetlashtirish Ushbu strategiya, o‘tgan moliyaviy ma’lumotlar asosida detallangan budjet yaratish va kelajakdagi xarajatlarni bashorat qilishni o‘z ichiga oladi. Nolga tenglangan Budjetlashtirish Har bir dollar ma’lum bir xarajatga ajratiladi, har oy boshidan boshlab barcha daromad hisobga olinganligini ta’minlash uchun. Konvert Tizimi Naqd pul konvertlarga ajratiladi, mahsulotlar uchun belgilangan, xarajatlarni nazorat qilish va moliyaviy maqsadlarni ustuvor qilishga yordam beradi.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shakat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi . 2018-yil 28-dekabr.

Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для вузов / Б.И. Алехин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 497 с.

Шоxаъзамий Ш.Ш. Финансовый рынок и ценные бумаги. Книга 1. Учебник.-Т.: Iqtisod-moliya, 2005.-c.13, 31-34.

Бутиков И.Л.. Проблемы формирования и функционирования рынка ценных бумаг в Узбекистана. БФА.: Диссертация на соискание ученной степени доктор экономического наук. Тошкент.: 2009.г. 416 стр.

Published

2024-06-11

How to Cite

Qahramonova Xusnora. (2024). NATIJAGA YO’NALTIRILGAN VA XARAJATLI USULDA BUDJETLASHTIRISHNING FARQLI JIHATLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 82–84. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14785