IQTISODIYOT VA MOLIYA VAZIRLIGI — 2024-YILDA O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI VA BUDJETI UCHUN XAVFLARINI KAMYTIRISH UCHUN CHORA TADBIRLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • Qahramonova Xusnora

Keywords:

Kalit so‘zlar: Iqtisodiy va budjet parametrlarining prognoz ko‘rsatkichlari, Jahon iqtisodiyoti o‘sish sur’atlarining sekinlashishi, Davlat budjeti va davlat maqsadli jamg‘armalari xarajatlarining yalpi ichki mahsulotga nisbatan keskin o‘sishi, Global trendlar va tashqi omillar.

Abstract

 Annotatsiya: Iqtisodiyot va moliya vazirligi 2024-yilgi budjet barqarorligiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan omillar va xavflarni sanab o‘tdi. Ular qatorida so‘mning qadrsizlanishi, oltin va mis narxining pasayishi, energiya tariflari oshirilmasligi, oziq-ovqat mahsulotlari jahon narxlarining oshishi va boshqalar bor.

References

.Makroiqtisodiyot darslik TDIU 2022 y.

Akromov E.A. Korxonalarning moliyaviy holati tahlili. - Т .: Moliya, 2010 у -223 b

Jiyanova N. Moliyaviy menejment. - Т.: «IQTISODMOLIYA», 2009. - 108 b.

Malikov T.S. Moliya: xo‘jalik yurituvchi subyektlar moliyasi. 0 ‘quv qo‘llanma. —Т.: «Iqtisod-moliya», 2010. - 276 b

Husanov G.N., Tursunxo‘djaev M.L. Moliyaviy menejment. 0 ‘quv qo‘llanma. - Т.: «Voris nashriyot», 2006. -176 b.

Madaminova Z. «Moliyaviy menejment uslubiy ko‘rsatma». —Т.: TIMI 2014.

Vaxobov A., Malikov —Т.: - Т.: Iqtisod - moliya. 2008 .

https://uza.uz/oz/posts/makroiqtisodiy-barqarorlik-va-iqtisodiy-rivojlanishni-taminlash-boyicha-ustuvor-vazifalar-muhokama-qilinishi_558134

Published

2024-06-11

How to Cite

Qahramonova Xusnora. (2024). IQTISODIYOT VA MOLIYA VAZIRLIGI — 2024-YILDA O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI VA BUDJETI UCHUN XAVFLARINI KAMYTIRISH UCHUN CHORA TADBIRLARNI TAKOMILLASHTIRISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 88–91. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14787