XALQARO BAHOLASHNING PISA DASTURI VA UNGA O’QUVCHILARNI TAYYORLASH

Authors

  • Haydarova Nafisaxon Mirzavaliyevna

Keywords:

Kalit so’z: PISA xalqaro baholash dasturi,bilim,malaka va ko’nikma,TIMSS dasturi.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada PISA xalqaro baholash dasturi to’g’risida umumiy ma‘lumotlar, xalqaro baholash dasturlari asosida o’tkaziladigan test jarayoniga qo’yiladigan talablar berilgan bo’lib,keng jamoatchilik ta‘lim muassasalari rahbarlari, o’qituvchilar,o’quvchilar va ularning ota-onalari uchun mo’ljallangan ma‘lumotlar berilgan.

References

A.B.Radjiyev,A.A.Ismailov,J.N.Narziyev,X.P.Ahmedov,G.O.Tog’ayev.

O’quvchilar savodxonligini baholash bo’yicha xalqaro tadqiqotlar dasturi.Qo’llanma.Toshkent –2019.3–9-b.

Published

2024-06-11

How to Cite

Haydarova Nafisaxon Mirzavaliyevna. (2024). XALQARO BAHOLASHNING PISA DASTURI VA UNGA O’QUVCHILARNI TAYYORLASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 112–113. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14792