MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

Authors

  • Sharopova Gulchehra Bobojonovna

Keywords:

Kalit so‘zlar: ta’lim tizimi, samaradorlik, bolalar, pedagog tarbiyachi, ta’lim jarayonlari, O‘yin kompetensiyasi, bilish kompetensiyasi, o‘yinli mashg‘ulotlar.

Abstract

Annotatsiya. Bu maqolada maktabgacha ta’lim tizimida olib borilayotgan o‘zgarishlar, islohotlar va innovatsion yondashuvlar va ta'lin samaradotligini oshirish  haqida aytib o‘tilgan. Bundan tashqari ta’limda pedadog tarbiyachi, muallimlarning o‘rni samarali ta’lim tizimi tajribasi haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.

References

V.Grosheva, L.G.Yevstafeva, D.T.Maxmudova, Sh.B.Nabixanova, S.V.Pak, G.E.Djanpeisova ”Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi T:2018.1-81-b;

F.Qodirova, SH.Toshpo‘latova, M.A’zamova. “Maktabgacha pedagogika”.-T.,“Ma’naviyat”.3.Sh.

A.Sodiqova “Maktabgacha pedagogika” .“Tafakkur sarchashmalari” T:.2013

N.M.Qayumova“ Maktabgacha pedagogika”.“TDPU”nashriyotiT:.2013

Usmonov M. Interaktiv elektron o‘quv kurslar — o‘qitish faoliyatining yangi vositasi sifatida. //”Xalq ta’limi” jurnali, 2013, 5-son.

Xomidova, Dilorom Maktabgacha la’limda pedagogik jarayonlami loyihalashtirish: o'quv qo'llan-ma / Dilorom Xomidova. - Namangan: “Usmon Nosir media” nashriyoti, 2023 - 280 b.

Published

2024-06-11

How to Cite

Sharopova Gulchehra Bobojonovna. (2024). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 130–133. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14797