AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Authors

  • Suleymenova Rushana Asomidinovna

Abstract

Mustaqillik yillarining dastlabki kunlaridan boshlab mamlakatimizda axborotlashgan jamiyat qurish borasida keng islohatlar olib borilayotgan davrda yoshlarning axborot madaniyatini shakillantirish ta’lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. O’quvchi va talabalarning axborot madaniyatini shakillantirish ta’lim muassasalarida va keying bosqichda Oliy ta’lim muassasalarida “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini o’qitish davrida amalga oshiriladi. Shuning uchun, ta’lim muassasalarida “Informatika va axborot texnalogiyalari” fanini  zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari asosida o’qitish muhim ahamiyat kasb etadi.Ushbu fan, birinchidan umum ta’lim fanlardan biri bo’lib hisoblansa, ikkinchidan fan doirasida olingan bilim, malaka va ko’nikmalarni  o’quvchilar bo’lg’usi kasbiy faoliyatlarida qo’llay olishlari kerak. Shuning uchun, ta’lim tizimidagi har qanday umum ta’lim fanning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, “Informatika va axborot texnologiylari”  fanidan ham o’qitishning samaradorligini oshirish uchun kelgusida biz kasbiy faoliyatimizda o’quv maqsadlarimizni aniq va ravshan qo’yishimiz,  o’qitishdan kuzatiladigan natijani belgilashimiz va o’quv jarayonida innovatsion ta’lim texnologiyalarini joriy etishimiz lozim.

References

Foydalanilgan adabiyotlar.

“Ta’lim to’g’risida”gi qonuni //Xalq ta’limi, 1997.No 5. S.4 -16.

www.search.re.o’z-O’zbekiston axborotlarni izlab topish tizimi.

Kadrlarni tayyorlash milliy dasturi // Xalq ta’limi. 1998. No 1.S.5-41.

Published

2024-06-11

How to Cite

Suleymenova Rushana Asomidinovna. (2024). AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 162–163. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14805