HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYAT TUSHUNCHALARI, ULARNI AMALIYOTDA QO’LLASH

Authors

  • Vahobov Shahbozbek Bobomurod o’g’li

Keywords:

Kalit so’zlar; Huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy oila, huquqiy nigilizm, fuqaro, jismoniy shaxs, yuridik shaxs, pozitiv huquq.

Abstract

Anotatsiya; Huquqiy ong bu davlatning har bir fuqarosi o’z mamlakatidagi nafaqat o’ziga aloqador balki huquq tarmog’iga tegishli bo’lgan jamiki qonun-qoidalarni bilishi va tushinishidir. Huquqiy madaniyat esa  fuqaro ushbu qonun-qoidalarni  tushungan holda unga nechog’lik amal qilishini ifodalaydi. Ushbu maqolada huquqiy ong va huquqiy madaniyat haqida batafsil ma’lumotlar  hamda ularning nechog’lik zarurligi va ularni qo’llash haqida tushunchalar beriladi.

References

Odilqoriyev X. T. Davlat va huquq nazariyasi 2018-yil.

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to’g’risidagi O’zbekiston Respublikasi Prizidentining 09.01.2019. dagi 5618-sonli farmoni.

https//lex.uz.

O’zbekiston milliy endisiklopediyasi. 2005-yil.

https//cbu.uz.

Published

2024-06-11

How to Cite

Vahobov Shahbozbek Bobomurod o’g’li. (2024). HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYAT TUSHUNCHALARI, ULARNI AMALIYOTDA QO’LLASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 171–173. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14810

Most read articles by the same author(s)