INKULYUZIV TALIM TUSHUNCHASI VA UNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Authors

  • Vahobov Shahbozbek Bobomurod o’g’li

Keywords:

Kalit so’zlar; Inkulyuziv, inkulyuziv ta’lim, reabilitatsiya, ijtimoiy adaptatsiya, inbitsil nuqson, debil nuqsonlar, ijtimoiy rivojlanish, kompensatsiya.

Abstract

Anotatsiya; Inkulyuziv ta’lim bu rivojlanishda nuqsoni bo’lgan bolalarning sog’lom bolalar bilan bir maktabda, bir oquv xonasida o’qitilishidir. Aynan inkulyuziv ta’lim rivojlanishda nuqsoni bo’lgan bolalarning ijtimoiy hayotga integratsiya bo’lishida va ma’nan rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Inkulyuziv ta’limni qo’llash orqali biz nuqsonli bolalarni e’tiborda, ijtimoiy rivojlanishda va ta’limda  o’z tenqurlaridan orqada qolmasligiga erishishimiz mumkin. Ushbu maqolada inkulyuziv ta’lim nima ekanligi, uni qanday tashkillashtirish va ahamiyati haqida malumotlar beriladi.

References

Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. B.X.Xodjayev. 2017-yil.

https//www.unicef.org.

https//dvedu.uz.

Published

2024-06-11

How to Cite

Vahobov Shahbozbek Bobomurod o’g’li. (2024). INKULYUZIV TALIM TUSHUNCHASI VA UNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(2), 174–176. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/14811

Most read articles by the same author(s)