HUVAYDONING “ROHATI DIL”DOSTONIDA ROBIYA ADAVIYA OBRAZI

Authors

  • Abduraimova Gulshoda Abdurashid qizi
  • Muhiddinova Nazmiya

Keywords:

Kalit so`zlar:Robiya adaviya, so`fiy, orif, tasavvuf, Ka’ba, niyoz va namoz.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasvvuf ta’limotida chuqur iz qoldirgan mashhur so`fiy ayol Robiya Adaviya haqida muxtasar so`z yuriladi. Uning tazkiralarda keltirilgan “Tojur rijol” unvoni muxtasar tahlil qilinadi.

References

Х.Хувайдо. Рохати дил. Т;. А. Кодирий номидаги халк мероси наширёти. 1994.-Б88

Dr. Mevhibe Alttunkay.Zâhide-Sûfiye Kadınların Tasavvuf Tarihindeki Yeri ve Önemi.2021. Ankara.-B317-321

https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/xojamnazar-huvaydo-devon.html

Published

2024-06-10

How to Cite

Abduraimova Gulshoda Abdurashid qizi, & Muhiddinova Nazmiya. (2024). HUVAYDONING “ROHATI DIL”DOSTONIDA ROBIYA ADAVIYA OBRAZI . Journal of New Century Innovations, 54(3), 63–67. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/14762