TA’LIMDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Authors

  • Uralova Iroda Abduvali qizi

Keywords:

Kalit so‘zlar: masofaviy ta’lim, internet, masofadan o‘qish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, elektron darslik, onlayn ta’lim, mustaqil amaliyotlar, elektron ta’lim platformalari, samaradorlik.

Abstract

Annotatsiya: Maqolada ta’lim jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyasi vositalaridan foydalanishning zamonaviy usullari ahamiyati atroflicha yoritilgan. Ta’lim sohasidagi rivojlanish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarining o‘zgarishlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ushbu maqola ta’lim jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning rivojlanishiga va bu rivojlanishning ta’lim tizimiga qanday ta’sir etishi haqida muhim ma’lumotlar taqdim etadi. Maqola o’z ichiga elektron ta’lim platformalarining kengayishini, masofaviy ta’limning afzalliklarini, elektron ta’lim uslublarining turli xil turlarini va axborot texnologiyalaridan foydalanishning ta’lim tizimida mustaqil amaliyotlarga olib kelishi mumkinligini ta’kidlaydi. Maqolada axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning ta’lim sohasidagi samaradorligi, muhimligi va istiqbollari haqida yoritilgan.

References

Yo‘ldashev J. G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – T: Fan va texnologiya, 2008.

Alkarov E.M. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida pedagog kadrlar uzluksiz kasbiy rivojlanishini boshqarish samaradorligini oshirish. (PhD)… diss. – Toshkent, 2021. – 140 b.

Sheraliyev O.Sh. Masofaviy ta’lim tizimida tinglovchilar bilim darajasini nazorat qilishda avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish metodikasi. (magistr)… diss. – Qo‘qon, 2021. – 82 b.

Published

2024-06-10

How to Cite

Uralova Iroda Abduvali qizi. (2024). TA’LIMDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. Journal of New Century Innovations, 54(3), 99–103. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/14771