DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN UZBEKISTAN PROSPECTS OF DIRECTIONS

Authors

  • Bakhridinova Shakhnozakhan Shukurullayevna
  • Ahmedova Zilolakhan Muqimjon kizi

Keywords:

Key words: Entrepreneurship, small business, medium business, economic reforms, family business, macroeconomic indicators, population employment.

Abstract

Abstract: This article describes the sustainable growth of the economy through economic reforms in Uzbekistan, the role of small and medium-sized business, new opportunities created for its development in our country, and state support.

References

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Aholini kichik va o‘rta biznesga keng jalb qilishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.PQ-366-son.15.11.2023.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo’llab-quvvatlash chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori.PQ-306 son,14.09.2023.

O'zbekiston Respublikasi. Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023 yil 18 avgustda tadbirkorlar bilan o’tkazgan Ochiq Muloqoti.Xalq so’zi gazetasi,2023 yil,19

Bayzakova, D. F. (2023). O’ZBEKISTONDA IQTISODIY O’SISHNI TA’MINLASHDA MAKROIQTISODIY KO’RSATKICHLARNING O’RNI. Экономика и социум, (5-2 (108)), 64-66.

Bayzakova, D. F. (2023). O‘zbеkıstonda kıchık bıznеs va xususıy tadbırkorlık faolıyatını rıvojlantırısh masalaları. Educational Research in Universal Sciences, 2(3), 846-850.

Published

2024-06-10

How to Cite

Bakhridinova Shakhnozakhan Shukurullayevna, & Ahmedova Zilolakhan Muqimjon kizi. (2024). DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN UZBEKISTAN PROSPECTS OF DIRECTIONS. Journal of New Century Innovations, 54(3), 114–117. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/14774