AXBOROT BOZORI- INTERNET VA IJTIMOIY MEDIA PLATFORMALARI

Authors

  • Odashaliyev Xusanboy Avazbek o‘g‘li

Keywords:

Kalit so‘zlar: manipulyatsiya, dezinformatsiya, kiberhujumlar, ommaviy axborot vositalari, maxfiy ma'lumotlar, ishonch.

Abstract

Annotatsiya: "Axborot urushi" atamasi odatda asosiy qurollar jismoniy kuch emas, balki ma'lumot va dezinformatsiya bo‘lgan mojaroni anglatadi. Zamonaviy davrda, internet va ijtimoiy media kelishi bilan, axborot urush tobora keng tarqalgan va ta’sirli aylandi. Axborot urushi bilan bog‘liq bo'lgan ba’zi asosiy komponentlar- Dezinformatsiya, Kiberhujumlar, Ijtimoiy media manipulyatsiyasi, Ijtimoiy media manipulyatsiyasi kabilarga bo‘linadi.

References

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi qonuni. “Xalq so‘zi”. 11 fevral, 2004 y. [41-53,58]

“Axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash takomillashtirish to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. “Xalq so‘zi” gazetasi, 2005, 3-iyun.

“2001-2005 yillarda kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish, “Internet”ning Xalqaro axborot tizimlariga keng kirib borishini ta’minlash dasturini ishlab chiqishni tashkil etish chora- tadbirlari to‘g‘risida” “Xalq so‘zi” 24 may,2001 y.[26,28-35]

“Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 8 iyuldagi-117-son qarori.

A.Parpiyev, A.Maraximov, R.Hamdamov, U.Begimqulov, M.Bekmuradov, N.Taylokov. Yangi axborot texnologiyalari. Oliy muassasalari uchun. O‘zME davlat ilmiy nashriyoti.-T.: 2008, [118 b.]

Abduqodirov A. A. Теория и практика интенсификации подготовки учителей физико-математических дисциплин. Аспект использования компьютерных средств в учебно-воспитательном Автореф...докт.пед.наук. –[31-36,86-87]

Abduqodirov A. A. va boshq. Axborot texnologiyasi fani bo‘yicha kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv dasturi. - Toshkent: 2000.-[ 8 bet.]

Published

2024-06-10

How to Cite

Odashaliyev Xusanboy Avazbek o‘g‘li. (2024). AXBOROT BOZORI- INTERNET VA IJTIMOIY MEDIA PLATFORMALARI. Journal of New Century Innovations, 54(3), 135–141. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/14778