ALGORITMNING XOSSALARI, YOZILISH USULLARI VA TURLARI

Authors

  • Erkinova Odinaxon Kozimjon qizi

Keywords:

Kalit so`z: Al-Xorazmiy, Algoritm, Axborat okimining, Alifbo-tilda , Seriyalar.

Abstract

Ushbu maqola yozishdan maqsad har bir inson xayotida sodda yoki murakkab bo’lgan ko’plab masalalar uchrab turadi. Bu masalalarni ma’lum qoida va instruktsiyalarga asoslangan xolda echish mumkin. Ko’pgina masalalarni echishni inson texnik qurilmalar-avtomatlar, exm, robotlarga topshirishi mumkin.Ikkala xolda ham qo’yilgan masalani echish uchun, avval uning algoritmini tuzish zarur.

References

Abduqodirov A.A. EXM – Algoritm-Dastur, T, 1991 y.

Sattorov A, Kurmanbaev B, Informatika va xisoblash

texnikasi.T.1996y.

Frolov G.D, Kuznetsov E.N. Elementi Informatiki, M. 1989g.

Xolmatov T.X.,Taylakov N.I.,Nazarov U.A. Informatika va xisoblash texnikasi.T.2001y.

Published

2024-07-09

How to Cite

Erkinova Odinaxon Kozimjon qizi. (2024). ALGORITMNING XOSSALARI, YOZILISH USULLARI VA TURLARI. Journal of New Century Innovations, 56(1), 102–109. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/15586