Ortiqova Nargiza Xayrulloevna. (2024). IMPLANTATLARGA TISHLARNI PROTEZLASH XUSUSIYATLARI. Journal of New Century Innovations, 54(3), 178–182. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/14818