ДУНЁДАГИ СОДИР БЎЛАЁТГАН АЙРИМ МУАММОЛАР ВА УНДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЎРНИ

Authors

  • Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев
  • Озода Мамаюнусовна Пардаева

Abstract

Аннотация: глобаллашув жраёнида дунё аҳолисининг таркибий тузилиши ва ўзгариш жараёнлари билан ҳам боғлиқлиги, 2022-2026 йилларга мўлжалланган «Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан еттита устувор йўналишдан иборат вазифалар ишлаб чиқилгани ҳақида сўз боради. Бу борада миллий манфаатлардан келиб чиққан ҳолда, умумбашарий муаммоларга ёндашиш тўғрисида мулоҳазалар юритилиб, натижадор таклифлар берилади.

References

Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Т.: «Ўзбекистон» нашриёти, 2021. – 464 бет.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги № ПФ-60-сонли Фармони.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига 2022 йил 20 декабрдаги Мурожаатномаси.// https://president.uz/uz/lists/view/5774

Ускинова З., Жаҳон мамлакатлари.– Т.: «Адабиёт учқунлари». -2015 й.

Раҳматов Лазиз. Дунё мамлакатлари: Австралиядан Ҳиндистонгача. – Т.: «Yangi kitob» 2019. –848 бет.

Пардаев М.Қ., Пардаева О.М., Пардаев О.М. Иқтисодиётни стратегик ривожлантиришнинг инновацион моделлари. Монография. / – Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2022. – 228 бет.

Published

2024-05-15

How to Cite

Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев, & Озода Мамаюнусовна Пардаева. (2024). ДУНЁДАГИ СОДИР БЎЛАЁТГАН АЙРИМ МУАММОЛАР ВА УНДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЎРНИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 45(5), 168–178. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/01/article/view/13912

Most read articles by the same author(s)