ILM-FAN VA TA'LIMDAGI INNOVATION RIVOJLANISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Authors

  • Adxamova Hurliqo Akmaljon qizi

Keywords:

Kаlit so’zlаr: Innovatsiya, innovatsion ta’lim, intellektual rivojlanish, radikal innovatsiyalar, modifikatsiyalangan innovatsiyalar, kombinatsiyalangan innovatsiyalar, tarmoq (lokal) innovatsiyalari, tizim innovatsiyalari, modul innovatsiyalari.

Abstract

Annotatsiya: Hozirgi global dunyoda ta’lim sohasi jadal rivojlanmoqda, yangi zamonaviy vositalar va texnologiyalar, shuningdek, hali to‘liq o‘rganilmagan o‘qitishning innovatsion usullari paydo bo‘lmoqda. Buni ilg‘or ta’lim texnologiyalari integratsiyasi, yangi o‘quv dasturlarini ishlab chiqish, innovatsion g‘oyalar va yondashuvlarni namoyish etuvchi misollar taqdim etishda ko‘rishimiz mumkin.

References

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning O’qituvchi va murabbiylar kuniga bag’ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 1-oktyabr 2020 yil.

“Yangi O’zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi.” Husan Nishonov. Ma“rifat gazetasi. 19- oktyabr 2020 yil.

www.uza.uz.-O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi huzuridagi Samarali iqtisodiyot siyosat markazi rasmiy sayti. Мустаев, Р. Д. (2022). ИЗУЧЕНИЕ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(24), 100-121.

Мустаев, Р. Д., & Юсупов, Ш. Б. (2022). ТОПОГРАФИК XАРИТА ҲАҚИДА ТУШУНЧА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 900-904.

Damirovich, M. R., & Saydaliyevich, U. S. (2022). POSITIONING NAVIGATION FROM SATELLITES TARGETING WITH TOOLS. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(12), 978-983.

DAMIROVICH, M. R., IBRAGIMJANOVICH, T. I., & UGLI, K. N. K. (2021). The role of family, community and education in the development of patriotic spirit in youth. JournalNX, 7(1), 311-314.

Damirovich, R. M., Saydaliyevich, U. S., & Nosirkhonzoda, A. N. (2022). SOCIAL-PSYCHOLOGICAL BASES OF PROFESSIONAL ADAPTABILITY IN FUTURE MILITARY SERVANTS. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 2(13), 462-465.

Published

2024-05-12

How to Cite

Adxamova Hurliqo Akmaljon qizi. (2024). ILM-FAN VA TA’LIMDAGI INNOVATION RIVOJLANISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Journal of New Century Innovations, 52(4), 47–51. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/13789

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.