ALISHER NAVOIYNING “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDAGI ADABIY O`ZIGA XOS JIHATLAR SHARHI

Authors

  • Tohirova Fariza Rustamjon qizi

Keywords:

Kalit so‘zlar: adabiyot, originallik, ijodiy ta’sir, Alisher Navoiy, an’ana.

Abstract

Annotatsiya.  Tezisda Navoiy ijodiy uslubiga xos determinizm qonuniyati, shoirning baroati istihlol san’atidan foydalanish mahorati “Saddi Iskandariy” dostonidagi fotiha baytning qiyosiy tahlili orqali ko‘rsatib berilgan.

References

Firdavsiy A. Shoxnoma: iborat az 9 jild. Jild 7. — Dushanbe: Adib, 1989.

Ganjaviy N. Xamsa: Iskandarnoma. — Dushanbe: Adib, 2012.— 480 s.

Dehlaviy X. Oinayi Iskandariy. Matni intiqodiy. — Moskva: Shӯbai adabiyoti Xovar, 1977. — 377 s.

Navoiy A. Saddi Iskandariy. MAT. 20 tomlik. T.11. — Toshkent: Fan, 1993. — 640 b.

Published

2024-05-12

How to Cite

Tohirova Fariza Rustamjon qizi. (2024). ALISHER NAVOIYNING “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDAGI ADABIY O`ZIGA XOS JIHATLAR SHARHI. Journal of New Century Innovations, 52(4), 55–57. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/13791