BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINI TO‘GRI O‘QITSHGA O‘RGATISHNING AHAMIYATI

Authors

  • Xusanova Adolat Tashtemirovna

Keywords:

Kalit so`zlar: milliy mentalitet, qahramonlik, jasurlik, milliy istiqlol g’oyalari, ta’lim tizimi, ta’lim-tarbiya, ilg‘or pedagogik texnologiyalar, boshlang’ich sinflar, to’g’ri o’qish.

Abstract

Annotatsiya: Mamlakatimizda ta’lim tizimi dunyo mamlakatlari orasida alohida e’tirofga ega. Chunki milliy mentalitetimizdan kelib chqqan holda tashkil topgan bunday tizim uzoq tarixiy ildiz asosida shakllangan. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini to‘gri o‘qitshga o‘rgatishning ahamiyati haqida so`z yuritilgan.

References

Foydalanilgan adabiyotlar:

Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim talablari va o’quv dasturi.

-3-sinf uchun dasturlar.

A.Shojalolov, G. Toshmatova, S. Matjonov. O’qish kitobi.

Published

2024-05-12

How to Cite

Xusanova Adolat Tashtemirovna. (2024). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINI TO‘GRI O‘QITSHGA O‘RGATISHNING AHAMIYATI. Journal of New Century Innovations, 52(4), 58–60. Retrieved from https://newjournal.org/index.php/new/article/view/13793